skip to Main Content

ĐĂNG KÝ THI LẠI THÁNG 3 TẠI VIỆT THANH

Họ & Tên

Năm Sinh

Số Điện Thoại

QUÝ HỌC VIÊN CHỌN THI LẠI ĐÚNG SÂN THI ĐẦU TIÊN ĐÃ THI

Sân Thi Việt Thanh
11-22-199822-11-44Không Phải

Sân Thi Thường Tín
22-33-444433-55-6607Không Phải

Sân Thi Phòng Cháy
11-22-567833-44-3869Không Phải

19000186

Back To Top
Nguyễn Nhung: 0989.889.172
Hồng Tâm : 0989.889.461
Minh Duyên: 0989.889.764
Tổng Đài :19000186