LỊCH HỌC LÝ THUYẾT THÁNG 5

Thời Gian : 15H – 17H30

Ngày 11/5/2019: Biển báo sa hình.

Thời Gian : 15H – 17H30

Ngày 18/5/2019: Kỹ Thuật người lái xe.

Thời Gian : 15H – 17H30

Ngày 25/5/2019: Luật GTĐB P1+P2

Địa Chỉ : Lô A7 – Đường Nguyễn Chánh – Nam Trung Yên – Cầu Giấy – Hà Nội.

HOTLINE : 19000186

Bản Đồ Đường Đi

19000186

Minh Duyên:0982844793
Tổng Đài :19000186
Hồng Tâm :0974713360
Phương Liên:0965140963