LỊCH HỌC LÝ THUYẾT THÁNG 11

Thời Gian : 9H00 – 11H00

Ngày 02/11/2019: LUẬT GTĐP P1+P2

Thời Gian : 9H00 – 11H00 Hoặc 15H00 – 17H00

Ngày 09/11/2019: Kỹ Thuật người lái xe.

Thời Gian : 9H00 – 11H00 Hoặc 15H00 – 17H00

Ngày 16/11/2019: Luật GTĐB P1+P2

Thời Gian : 9H00 – 11H00 Hoặc 15H00 – 17H00

Ngày 23/11/2019: Biển Báo Sa Hình

Địa Chỉ : Tầng 3 Tòa Nhà Kumo Việt Thanh – Đường Mỹ Đình – Cầu Giấy – Hà Nội.

HOTLINE : 19000186

Bản Đồ Đường Đi

19000186

Minh Duyên: 0989.889.764
Hồng Tâm : 0989.889.624
Phương Liên: 0989.889.460
Tổng Đài :19000186